Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Visie op wonen en zorg

De dienstverlening van woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw kadert binnen een levensverhaal van ouderen die op zoek zijn naar een vorm van ondersteuning, omdat zij niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Op het vlak van wonen, zorg en tijdsbesteding bieden wij diverse diensten aan.

inkomhal WZC Sint-Jozef

Het behouden en verstevigen van banden met familie, vrienden en kennissen vormen een sterk aandachtspunt binnen onze organisatie. Dit vertaalt zich in tal van aspecten zoals het ontbreken van bezoekuren en de beschikbaarheid van een grote polyvalente zaal waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Familie, vrienden en kennissen zijn sterk betrokken op het leven in het woonzorgcentrum. Wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt, staat een gemotiveerde en deskundige ploeg van medewerkers klaar om samen te zoeken naar gepaste antwoorden.

De aandacht voor de spiritualiteit van de congregatie Zusters van Liefde J.M. krijgt een bijzondere plaats in tal van vieringen en persoonlijke begeleiding.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw wil voor de regio een betekenisvol woonzorgcentrum zijn in al zijn facetten. Hierbij wordt maximaal gestreefd naar een nauwe samenwerking met andere regionale partners zoals andere woonzorgcentra, het OCMW, de thuiszorg, de regionale ziekenhuizen, Volkshaard cvba, de groep van assistentiewoningen Antoniushof, huisartsen, ... Wij richten ons ook naar de ouderen die in de buurt wonen.

Historiek

Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid net van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen.

In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend aan het eigen domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een nieuw bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in 1937. 'Sint-Jozef' was geboren.

In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef. Praktisch betekende dit dat het R.V.T. autonoom werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius ziekenhuis, waar het altijd mee verbonden was geweest.

In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord te bouwen. Dit werd ingehuldigd op 14 januari 1995.

 

Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de beslissing in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht.

In 2004 en 2006 werden Woonzorgcentrum Morgenster vzw te Sijsele en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw te Zaffelare onder de hoede genomen van de algemeen directeur. Dit resulteerde in de groep 'Wonen met zorg' die op vandaag een overkoepelend directiecomit√©, staf en administratieve dienst kent.

Op 19 april 2010 werd de eerste steen gelegd voor een uitbreiding aan het bestaande woonzorgcentrum.

Op 10 november 2011 werden het nieuwe centrum voor kortverblijf De Molenaar en het dagverzorgingscentrum De Blaisant ingehuldigd.

WZC Sint-Jozef vzw © 2021
Webdesign thinline.be