Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Bijkomende maatregelen n.a.v. een uitbraak Covid-19

Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger

In de loop van het weekend ontvingen we de resultaten van de testing die afgelopen vrijdag 23 oktober 2020 werd uitgevoerd bij cliënten en medewerkers.

Op 263 afnames testten 31 cliënten en 20 medewerkers positief. Op alle afdelingen zijn er besmettingen. Op het Lindepark zien we de grootste concentratie, maar ook op Leliepark, Korenveld en Rozenhof zijn er besmettingen. Van de besmette cliënten is er één cliënt echt ziek. Gelukkig is er ook wat goed nieuws, alle overige mensen vertonen geen, milde of matige symptomen.

Eind vorige week werd ons noodplan geactiveerd en dit weekend kwam het uitbraakteam samen. Volgende maatregelen en acties zijn lopende of worden voorbereid:
- Het Lindepark wordt volledig ingericht als Covid-19-afdeling. 20 kamers zijn nu voorzien voor besmette cliënten. Mogelijks kan dit betekenen dat uw familielid tijdelijk een andere kamer zal betrekken. Mocht dit nodig zijn, zal hierover persoonlijk contact worden opgenomen. Voor de inrichting en  organisatie van deze Covid-19-afdeling werken we samen met het ziekenhuis AZ Sint-Lucas.
- De bezoekregeling wordt jammer genoeg ingeperkt voor de volgende 2 weken. Per cliënt kan er nog slechts één vaste bezoeker langskomen en dit één keer per week voor één uur. De eerste contactpersoon zal persoonlijk gecontacteerd worden om hier afspraken rond te maken.
- Voor de uitwisseling van de persoonlijke was, willen we vragen om dit tijdens het wekelijks bezoekmoment uit te wisselen.

Samen met ons, bent u allicht geschrokken van de omvang van de besmettingen. Bij het omgaan met deze uitbraak worden we gelukkig goed ondersteund. Onze coördinerend en raadgevend arts en het nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Lucas zijn belangrijke partners. We staan ook in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid om ons te begeleiden.

We volgen de situatie uiteraard nauwgezet op en zullen u geregeld een update bezorgen over de stand van zaken in het woonzorgcentrum. Bij vragen, bezorgdheden of opmerkingen, kan u steeds gebruik maken van het e-mailadres infocorona@exalta.be. Hou zeker ook de website www.sintjozef-gent.be en Facebookpagina in de gaten voor meer nieuws.


Met vriendelijke groet


Wouter Sonneville
Algemeen Directeur

De brief kan u hier nalezen.


Vorig bericht: Stand van zaken Covid-19 besmettingen Volgend bericht: Stand van zaken Covid-19 besmettingen
WZC Sint-Jozef vzw © 2021
Webdesign thinline.be